Pulsoksymetry

Jak działa pulsoksymetr?

Pulsoksymetr wykorzystuje nieinwazyjną metodę przezskórnego oznaczania wysycenia krwi tlenem. Metoda opiera się na zasadzie  spektrofotometrycznego pomiaru wysycenia (saturacji – SpO2) tlenem hemoglobiny (pomiaru pochłonięcia promieniowania przez hemoglobinę) , gdyż hemoglobina utlenowana wykazuje odmienne właściwości optyczne niż odtlenowana. Jednocześnie rejestrowana jest częstotliwość pracy serca (puls).

Kiedy używać pulsoksymetru?

 • przy niewydolności oddechowej
 • przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP, ang. COPD)
 • przy niewydolności krążeniowej
 • przy nowotworach płuc
 • przy astmie
 • przy bronchoskopii
 • podczas monitorowania czynności życiowych
 • przy ustaleniu konieczności stosowania tlenoterapii
 • w trakcie każdego stanu ciężkiego chorego
 • przy zagrożeniu hipoksją i jej unikaniu

Kiedy wskazania pulsoksymetru będą zafałszowane?

 • zatrucie tlenkiem węgla zawyża wskazanie poziomu SpO2 na skutek rejestracji karboksyhemoglobiny zamiast oksyhemoglobiny, problem nadmiaru COHb dotyczy również nałogowych palaczy
 • methemoglobinemia zakłóca pomiar, powodując że niskie wartości saturacji są zawyżone, a wysokie niedoszacowane, ustalając wynik na poziomie nie niższym niż 85%
 • w niedokrwistości występuje liniowa zależność w niedoszacowaniu wartości saturacji a stężeniem hemoglobiny
 • błękit metylenowy bardzo mocno zaniża odczyty pulsyksometru, nawet o 65%, inne kolorowe wskaźniki we krwi takie jak zieleń indocyjanowa i czerwień indygo również zaniżają wartości saturacji
 • niska perfuzja tkankowa, która zmniejsza siłę sygnału i ustala ostateczny wynik na fałszywym stałym poziomie 85%
 • artefakty ruchowe, czyli ruchy pacjenta lub drżenie mięśni, są najczęstszymi przyczynami zakłóceń
 • lakier do paznokci zaniża wartości saturacji, zwłaszcza ciemne kolory, z wyjątkiem koloru czerwonego i purpurowego
 • choroby płytki paznokciowej (grzybica)
 • światło otoczenia, w zależności od rodzaju ksenonowe lub fluorescencyjne zawyża a podczerwone zaniża wyniki
 • diatermia w niektórych typach pulsoksymentrów
 • diody elektroluminescencyjne ze względu na niedokładne generowanie monochromatycznego światła
 • brak wystarczającej pulsacji: hipotermia, hipotensja, ucisk na tętnice, środki wazopresyjne; wartości wskazywane są niższe od rzeczywistych