Serwis Koncentratorów Tlenu - Stanmed24

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z usług naszego serwisu koncentratorów tlenu.

 

Posiadamy szkolenia w zakresie naprawy i serwisowania koncentratorów tlenu takich Firm jak:

 

Kupujesz używany koncentrator? Zanim to zrobisz sprawdź jego podstawowe parametry!

 

Istnieje możliwość wykonania przeglądu okresowego w domu Klienta!

 

W naszym serwisie wykonujemy:

 • pomiar stężenia tlenu dla różnych przepływów,
 • pomiar ciśnienia wyjściowego,
 • pomiar poziomu przepływu tlenu,
 • przeglądy okresowe (czyszczenie, przegląd podzespołów, wymiana filtrów),
 • naprawy.

Korzystamy wyłącznie z oryginalnych części zamiennych!

 

 

Proszę pamiętać iż większość producentów koncentratorów tlenu w instrukcji obsługi zawiera klauzulę o okresowych przeglądach tych urządzeń!

Okresy te są standardowe i zależene od urządzenia czy producenta.

Należy jednak zwrócić uwagę na środowisko użytkowania danego aparatu tlenowego i odpowiednio skrócić czas pomiędzy przeglądami do odpowiedniego dla danego otoczenia.

Dlaczego?

Ponieważ znaczna większość koncentratorów tlenu posiada tzw suchy kompresor (bezolejowy) który jest chłodzony powietrzem! Jak więc łatwo się domyśleć taki aparat tlenowy musi posiadać dwa obiegi powietrza tzn. jeden do celów medycznych drugi do chłodzenia całego układu, a w szczególności kompresora. O ile obieg powietrza do celów medycznych jest zabezpieczony stosownymi filtrami o tyle obieg powietrza chłodzącego już nie jest filtrowany. Nie dokonywanie stosownych przeglądów tych urządzeń będzie więc skutkowało przegrzewaniem się kompresora i nadmiernym zużyciem podzespołów zapewniających odpowiednią kompresję w układzie.

Dlatego też inny będzie okres pomiędzy serwisami dla koncentratora który pracuje w pomieszczeniu np. z centralnym ogrzewaniem czy elektrycznym, a inny dla pomieszczeń ogrzewanych przez piece spalinowe (znacznie większe zapylenie = szybsze zabrudzenie filtrów i układu chłodzenia).

Ponieważ prowadzimy również wypożyczalnię koncentratorów tlenu to doszliśmy do wniosku iż średnio 4500 roboczogodzin lub okres jednego roku jest idealnym momentem na wykonanie przeglądu i czyszczenia koncentratora tlenu.

Dbając również o środowisko pracy koncentratora tlenu jesteście Państwo w stanie przedłużyć jego żywotność. W tym celu należy:

 • Umożliwić swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia (nie zasłaniać wlotów powietrza, nie stawiać blisko innych przedmiotów, nie zamykać urządzenia w szafie itd.).
 • Unikać znacznych różnic temperatur pomiędzy urządzeniem pracującym, a temperaturą otoczenia ze względu na wytrącanie się wilgoci, która znacznie przyśpiesza zużycie sit molekularnych.
 • Nie używać koncentratora tlenu blisko źródeł pary wodnej (kuchnia, łazienka itp.).
 • Nie używać koncentratora tlenu w pomieszczeniach gdzie występuje duże zapylenie (remonty - szlifowanie gładzi, kotłownie itp).
 • Stosować się do zaleceń producenta.
 • Czyścić raz w tygodniu odkurzaczem i pędzelkiem wloty powietrza i komorę filtra.
 • Wstępne filtry gąbkowe czyścić raz w tygodniu i nie zakładać ich mokrych/wilgotnych.
 • Stosować filtry przeznaczone dla danego urządzenia (np. nie stosować zamiast filtrów gąbkowych waty czy upchanych gazików).
 • Dbać o czystość w pomieszeniu w którym pracuje koncentrator.


Jesteśmy partnerem serwisowym Firmy

Timago


Więcej informacji na temat serwisu koncentratorów tlenu również w sklepach STANMED24 
lub pod numerem telefonu 732 668 882