Aparaty BiPAP, Respiratory


Aparat BIPAP lub biLevel służy do przeprowadzenia terapii dwupoziomowej, do wspomagania oddechu typu BILEVEL, z możliwością pracy w trybach:

  • CPAP,
  • BILEVEL S,
  • BILEVEL T,
  • BILEVEL ST.

Zapewnia skuteczną i nieinwazyjną wentylację płuc.

Aparat wykorzystywany jest do terapii pacjentów:

  • z zaburzeniami oddychania w trakcie snu typu obturacyjnego i centralnego,
  • z przewlekłym zapaleniem oskrzeli,
  • z rozedmą płuc (POCHP),
  • z zaburzeniami mechaniki oddechowej (w skutek skoliozy, zaburzeń nerwowo – mięśniowych, itp.).

 

Respirator natomiast to urządzenie medyczne wspomagające lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej. Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej (w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

 

Microlife Omron Timago ResMed Sefam GCE Nidek