Aparaty BiPAP, Respiratory


Aparat BIPAP lub biLevel służy do przeprowadzenia terapii dwupoziomowej, do wspomagania oddechu typu BILEVEL, z możliwością pracy w trybach:

  • CPAP,
  • BILEVEL S,
  • BILEVEL T,
  • BILEVEL ST.

Zapewnia skuteczną i nieinwazyjną wentylację płuc.

Aparat wykorzystywany jest do terapii pacjentów:

  • z zaburzeniami oddychania w trakcie snu typu obturacyjnego i centralnego,
  • z przewlekłym zapaleniem oskrzeli,
  • z rozedmą płuc (POCHP),
  • z zaburzeniami mechaniki oddechowej (w skutek skoliozy, zaburzeń nerwowo – mięśniowych, itp.).

 

Respirator natomiast to urządzenie medyczne wspomagające lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej. Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej (w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).