Technik - Elektronik

Data publikacji:
 • 2020-10-29
Miejsce pracy:
 • Chorzów 41-500
  Św. Pawła 11
  woj. śląskie

Poszukujemy osób otwartych, komunikatywnych i odpowiedzialnych do pracy w charakterze serwisanta urządzeń medycznych w Chorzowie.

Zakres pracy:
 • Przeglądy i naprawy aparatury medycznej w oddziale firmy w Chorzowie;
 • Testowanie urządzeń po wykonanych naprawach;
 • Weryfikacja usterek oraz koordynacja procesu ich usuwania;
 • Koordynacja procesu obiegu dokumentów związanego z prowadzonymi przeglądami i naprawami;
 • Bezpośredni kontakt z użytkownikiem danej aparatury medycznej;
 • Stała współpraca z wewnętrznymi komórkami firmy;
 • Dbałość o miejsce pracy i wizerunek firmy;
 • Wsparcie od strony technicznej działu sprzedaży.

Wymagania:
 • Wykształcenia technicznego;
 • Umiejętność posługiwania się lutownicą kolbową;
 • Gotowości do wyjazdów służbowych;
 • Umiejętność czytania instrukcji obsługi, rysunków technicznych oraz schematów elektrycznych urządzenia (angielski techniczny);
 • Dobrej organizacji pracy, sumienności oraz orientacji na szczegóły;
 • Odpowiedzialności oraz samodzielności w działaniu;
 • Biegłej obsługi komputera /MS Office, Internet Explorer, Windows;
 • Umiejętność współpracy w zespole;
 • Czynne prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w rozwijającej się firmie;
 • Przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: administracja@stanmed24.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie do CV i podpisanie następującej klauzuli: ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby bieżącej i przyszłej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926) .”

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) jest Stanmed24 - Michał Stanchły z główną siedzibą w Chorzowie, ul. Św. Pawła 11 lokal 236.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Stanmed24 - Michał Stanchły w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przytoczonej podstawy prawnej.

Dane podane przez kandydata w szerszym zakresie, niż wynikający z art. 22 ust. 1 Kodeksu pracy nie będą przetwarzane przez Stanmed24 - Michał Stanchły

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych.

Microlife Omron Timago ResMed Sefam GCE Nidek