Technik - Elektronik

Data publikacji:
 • 2021-04-21
Miejsce pracy:
 • Chorzów 41-500
  Św. Pawła 11
  woj. śląskie

Poszukujemy osób otwartych, komunikatywnych i odpowiedzialnych do pracy w charakterze serwisanta urządzeń medycznych w Chorzowie.

Zakres pracy:
 • Przeglądy i naprawy aparatury medycznej w oddziale firmy w Chorzowie;
 • Testowanie urządzeń po wykonanych naprawach;
 • Weryfikacja usterek oraz koordynacja procesu ich usuwania;
 • Koordynacja procesu obiegu dokumentów związanego z prowadzonymi przeglądami i naprawami;
 • Bezpośredni kontakt z użytkownikiem danej aparatury medycznej;
 • Stała współpraca z wewnętrznymi komórkami firmy;
 • Dbałość o miejsce pracy i wizerunek firmy;
 • Wsparcie od strony technicznej działu sprzedaży.

Wymagania:
 • Wykształcenia technicznego;
 • Umiejętność posługiwania się lutownicą kolbową;
 • Gotowości do wyjazdów służbowych;
 • Umiejętność czytania instrukcji obsługi, rysunków technicznych oraz schematów elektrycznych urządzenia (angielski techniczny);
 • Dobrej organizacji pracy, sumienności oraz orientacji na szczegóły;
 • Odpowiedzialności oraz samodzielności w działaniu;
 • Biegłej obsługi komputera /MS Office, Internet Explorer, Windows;
 • Umiejętność współpracy w zespole;
 • Czynne prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w rozwijającej się firmie;
 • Przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: administracja@stanmed24.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych) jest Stanmed24 - Michał Stanchły z główną siedzibą w Chorzowie, ul. Św. Pawła 11 lokal 236. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Małgorzata Pundyk-Glet. Kontakt do Inspektora iod@stanmed24.pl

Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (podstawa z art.6 ust.1 lit.a i b RODO oraz art. 22[1] k.p.). W przypadku przekazania danych na podstawie zgody informuję, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego, biurom rachunkowym (także jako podmiotom przetwarzającym). Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski. Pani/Pana dane przechowujemy przez okres zatrudnienia oraz 10 lat po rozwiązaniu umowy o pracę – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy. W razie braku zatrudnienia dane usuwane są niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego lub w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji pod warunkiem wyrażenia zgody na takie przetwarzanie przez kandydata.

Aby CV pozostało w naszej bazie przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, prosimy o wyrażenie na to zgody poniższej treści (zgoda może być dołączona do CV, lub zawarta w treści emaila)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stanmed Michał Stanchły w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym przez okres 6 miesięcy w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia kolejnych rekrutacji prowadzonych przez tego pracodawcę. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Zgoda ta jest dobrowolna. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przedjej cofnięciem”.

Przysługuje Pani / Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

VII Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest warunkiem realizacji procesu rekrutacyjnego. Brak podania danych uniemożliwia realizację procesu rekrutacyjnego. Dane nie podlegają profilowaniu.