Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych w celu realizacji korespondencji e-mailowej w Stanmed24

Strona główna > Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych w celu realizacji korespondencji e-mailowej w Stanmed24

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO informuję, że administratorem danych osobowych jest Stanmed24 Michał Stanchły, ul. Św.Pawła 11 , lok.236, 41-500 Chorzów, NIP: 6272615919, REGON: 243470134. Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Małgorzata Pundyk-Glet, kontakt iod@stanmed24.pl

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a i b RODO w celu realizacji korespondencji e-mailowej. Pana/Pani dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego. Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji świadczeń związanych z tą korespondencją (podstawa art. 6 ust. 1 pkt. a i b o RODO).

Pani/Panu przysługują uprawnienia określone w art. 13 RODO tj.:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ewentualne sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji e-mailowej. Nie przekazujemy danych do państwa trzeciego. Nie profilujemy danych.